Tìm kiếm tài liệu KH & CN Việt Nam

 
 
Từ năm: Đến năm: Hiển thị:
  Tìm nâng cao
 


Hướng dẫn tìm kiếm:

1. Nhập thông tin cần tìm vào ô trống (không phân biệt chữ hoa chữ thường).  Ví dụ nghiên cứu có nghĩa là tìm trong mọi trường có từ nghiên cứu
2. Nhấn nút Tìm kiếm (hoặc nhấn phím Enter)

Các tài liệu mới cập nhật:

Nhân học văn hóa: một góc nhìn ứng dụng / Gary Ferraro; Susan Andreatta; Nguyễn Thị Trúc Bạch // Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh. - 2016. -no. 3. -tr. 87-95. -ISSN. 1859-0136
Hoạt động quan trắc môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung thời gian qua / Hoàng Dương Tùng; Nguyễn Nguyệt ánh // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 5-7. -ISSN. 1859-042X
Lồng ghép đa dạng sinh học trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội / Nguyễn Ngọc Linh // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 12-13. -ISSN. 1859-042X
Triển khai kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng / Dương Thị Thanh Xuyến // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 14-15. -ISSN. 1859-042X
Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý chất thải y tế / Nguyễn Thị Liên Hương // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 16-18. -ISSN. 1859-042X
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường trong các bệnh viện / Bùi Khánh Toàn // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 22-23. -ISSN. 1859-042X
Một số tồn tại, khó khăn trong triển khai Quyết định số 1788/QĐ-TTg tại các cơ sở y tế và đề xuất phương hướng giải quyết / Nguyễn Thị Thúy Hà // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 24-25. -ISSN. 1859-042X
Hiện trạng vầ đề xuất giải pháp hạn chế sự phát triển của cây mai dương ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế / Lê Thị Phương Chi // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 36-37. -ISSN. 1859-042X
Một số công nghệ, phương pháp xử lý nước thải y tế tại Việt Nam / Lê Mạnh Hùng // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 39-40. -ISSN. 1859-042X
Thực trạng cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong các cơ sở y tế tại Việt Nam / Dương Khánh Vân; Phạm Thị Quỳnh Trang // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 46-47. -ISSN. 1859-042X
Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong quản lý chất thải y tế / Lê Minh Sang // Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 52-55. -ISSN. 1859-042X
Về nội dung phân tích hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp / Ngô Hà Tấn // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 18-20. -ISSN. 1859-1914
Về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với kế toán và kiểm toán / Chúc Anh Tú // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 21-23. -ISSN. 1859-1914
Nhân tố ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam / Đoàn Ngọc Phi Anh; Cao Thị Hoa // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 24-27, 47. -ISSN. 1859-1914
Về kế toán giao dịch bán tài sản cố định trong trường hợp bán và thuê lại là thuê hoạt động / Đỗ Thị Lan Hương // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 28-29. -ISSN. 1859-1914
Các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng tài chính dài hạn của các công ty thuộc nhóm ngành tiêu dùng niêm yết tại Việt Nam / Đường Nguyễn Hưng // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 30-34. -ISSN. 1859-1914
Vận dụng VAS số 02 tính trị giá hàng tồn kho tại các công ty chế biến gỗ / Nguyễn Ngọc Tiến; Phạm Minh An // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 35-37, 59. -ISSN. 1859-1914
Kế toán trách nhiệm trong quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Nghệ An / Hồ Mỹ Hạnh // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 38-39, 43. -ISSN. 1859-1914
Về kế toán thuế bảo vệ môi trường trong doanh nghiệp / Nguyễn Thị Thủy; Bùi Thị Phúc; Trần Minh Huệ // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 40-43. -ISSN. 1859-1914
Tính giá thành dịch vụ khám chữa bệnh - yêu cầu và khả năng thực hiện tại các bệnh viện công Việt Nam / Huỳnh Thị Hồng Hạnh // Kế toán và Kiểm toán. - 2016. -no. 5. -tr. 44-47. -ISSN. 1859-1914

Được thực hiện bởi VISTA Software Group.

24 Lý Thường Kiệt, Hòan Kiếm, Hà nội, Tel.:84-04-8246325, E-mail: phuongtd@vista.gov.vn