Tìm kiếm tài liệu KH & CN Việt Nam

 
 
Từ năm: Đến năm: Hiển thị:
  Tìm nâng cao
 


Hướng dẫn tìm kiếm:

1. Nhập thông tin cần tìm vào ô trống (không phân biệt chữ hoa chữ thường).  Ví dụ nghiên cứu có nghĩa là tìm trong mọi trường có từ nghiên cứu
2. Nhấn nút Tìm kiếm (hoặc nhấn phím Enter)

Các tài liệu mới cập nhật:

Xây dựng hành lang bảo vệ miền cấp cho các công trình khai thác ven sông Hồng lấy thí dụ vùng Thượng Cát / Tống Thanh Tùng; Nguyễn Văn Đản // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 16-18. -ISSN. 1859-1477
Bảo tồn loài ốc cạn góp phần đa dạng sinh học tại Hà Giang / Hoàng Ngọc Khắc; Đỗ Khắc Cương // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 19-20. -ISSN. 1859-1477
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên / Lưu Thị Thiết // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 21-23. -ISSN. 1859-1477
Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công / Hà Anh // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 24-25. -ISSN. 1859-1477
Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước / Hoàng Văn Bẩy // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 28. -ISSN. 1859-1477
Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai tỉnh Thái Bình / Trần Ngọc Tuấn // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 29-31. -ISSN. 1859-1477
Bắc Ninh: Cân bằng bài toán ô nhiễm và phát triển làng nghề / Nguyên Khôi // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 32-33. -ISSN. 1859-1477
Tích cực triển khai thi hành Luật Tài nguyên, môi trường Biên và Hải đảo / Nguyễn Quỳnh Hoa // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 34-35. -ISSN. 1859-1477
Phát triển kinh tế biển đảo từ góc nhìn của chuyên gia / Tô Thị Mai Phương // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 36-37. -ISSN. 1859-1477
Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính / Minh Nguyệt // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 38-39. -ISSN. 1859-1477
Bình Dương: Chú trọng các giải pháp phòng chống thiên tai / Nguyễn Ngọc Thiện // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 40-41. -ISSN. 1859-1477
Tội phạm hóa, hình sự hóa các hành vi xâm phạm môi trường / Phan Văn Chánh // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 42-43. -ISSN. 1859-1477
Nam Định: ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu / Phạm Chiến // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 44-45. -ISSN. 1859-1477
Khai thác và chế biến quặng Titan ven biển miền Trung / Hương Trà // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 4. -tr. 46-47. -ISSN. 1859-1477
Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, viên chức / Tạ Đình Thi; Bùi Đức Hiếu // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 9-10. -ISSN. 1859-1477
Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường / Phạm Phương Nam; Vũ Thanh Biển // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 11-13. -ISSN. 1859-1477
Xác định lượng cung cấp thấm từ hồ Dầu Tiếng cho tài nguyên nước dưới đất bằng mô hình Mike She / Thân Văn Đón; Ngô Đức Chân; Trương Công Trường; Nguyễn Việt Kỳ; Đổng Uyên Thanh // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 14-16. -ISSN. 1859-1477
Tiềm năng vùng thềm lục địa Việt Nam / Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Hoàng Huân; Đinh Bá Tuấn // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 17-19. -ISSN. 1859-1477
Đề xuất điều chỉnh cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quốc gia / Trần Văn Hùng // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 20-21. -ISSN. 1859-1477
Pháp luật về tài nguyên và môi trường qua công tác thanh tra, kiểm tra / Đăng Tuyên // Tài nguyên và Môi trường. - 2016. -no. 5. -tr. 22-24. -ISSN. 1859-1477

Được thực hiện bởi VISTA Software Group.

24 Lý Thường Kiệt, Hòan Kiếm, Hà nội, Tel.:84-04-8246325, E-mail: phuongtd@vista.gov.vn