Tìm kiếm tài liệu KH & CN Việt Nam

 
 
Từ năm: Đến năm: Hiển thị:
  Tìm nâng cao
 


Hướng dẫn tìm kiếm:

1. Nhập thông tin cần tìm vào ô trống (không phân biệt chữ hoa chữ thường).  Ví dụ nghiên cứu có nghĩa là tìm trong mọi trường có từ nghiên cứu
2. Nhấn nút Tìm kiếm (hoặc nhấn phím Enter)

Các tài liệu mới cập nhật:

Cục Thuế Hà Giang nguồn thu nhỏ - nỗ lực phấn đấu cao / Mạnh Hà // Thuế nhà nước. - 2016. -no. 19. -tr. 14-15. -ISSN. 1859-0756
10 năm gia nhập WTO ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất / Thái Dương // Thuế nhà nước. - 2016. -no. 19. -tr. 18-19. -ISSN. 1859-0756
Từ 1/6, bảo hiểm xã hội Việt Nam được thanh tra doanh nghiệp vi phạm / Quỳnh Hương // Thuế nhà nước. - 2016. -no. 19. -tr. 22-23. -ISSN. 1859-0756
Dư luận xã hội về nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay / Mai Quỳnh Nam // Nghiên cứu Con người. - 2016. -no. 2. -tr. 3-11. -ISSN. 0328-1557
Dư luận xã hội về một số vấn đề điều hành và thực thi chính sách, sự tham gia của người dân / Nguyễn Thị Nga // Nghiên cứu Con người. - 2016. -no. 2. -tr. 12-20. -ISSN. 0328-1557
Đánh giá của người dân về một số vấn đề kinh tế ở nước ta hiện nay / Nguyễn Đình Tuấn; Chu Thị Hương // Nghiên cứu Con người. - 2016. -no. 2. -tr. 21-32. -ISSN. 0328-1557
Dư luận xã hội về một số vấn đề kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới / Phạm Thu Hương // Nghiên cứu Con người. - 2016. -no. 2. -tr. 33-44. -ISSN. 0328-1557
Một số phương pháp điều tra dư luận xã hội / Vũ Thị Minh Chi // Nghiên cứu Con người. - 2016. -no. 2. -tr. 45-50. -ISSN. 0328-1557
Cách tiếp cận năng lực và cách tiếp cận "phát triển là quyền tự do" của Amartya Sen / Nguyễn Trung Thành // Nghiên cứu Con người. - 2016. -no. 2. -tr. 51-58. -ISSN. 0328-1557
Di động xã hội nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong xu thế hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế tại các quốc gia OECD / Đào Thanh Trường // Nghiên cứu Con người. - 2016. -no. 2. -tr. 59-68. -ISSN. 0328-1557
Tăng cường hội nhập quốc tế theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII / Nguyễn Thành Công // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 2. -tr. 3-6. -ISSN. 2354-0745
Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ - ASEAN / Nguyễn Tuấn Minh // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 2. -tr. 7-16. -ISSN. 2354-0745
Quan hệ Mỹ - Pakistan sau sự kiện 11/9 / Nguyễn Khánh Vân // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 2. -tr. 17-27. -ISSN. 2354-0745
Khái quát về chính sách thương mại quốc tế của Hoa Kỳ / Nguyễn Như Bình // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 2. -tr. 28-37. -ISSN. 2354-0745
Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và chính sách tiền tệ sau khủng hoảng / Vũ Bá Thể // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 2. -tr. 38-42. -ISSN. 2354-0745
Sức mạnh của các nhóm lợi ích truyền thông trong nền chính trị Mỹ hiện đại / Phan Duy Anh // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 2. -tr. 43-53. -ISSN. 2354-0745
Quan hệ Mỹ - Campuchia trong hai nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ Barack Obama / Đào Đình Kỳ // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 2. -tr. 54-60. -ISSN. 2354-0745
Những nhân tố dẫn tới quá trình xác lập chủ quyền thành công của nước Mỹ đối với một số lãnh thổ ở Thái Bình Dương (1867-1899) / Lê Thành Nam // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 2. -tr. 61-68. -ISSN. 2354-0745
Mục tiêu và vai trò xây dựng, phát triển văn hóa, con người trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam / Tô Hiến Thà; Vũ Thu Trang // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 4. -tr. 3-7. -ISSN. 2354-0745
Kinh tế Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính: cải cách và điều chỉnh cơ cấu / Cù Chí Lợi // Châu Mỹ ngày nay. - 2016. -no. 4. -tr. 8-16. -ISSN. 2354-0745

Được thực hiện bởi VISTA Software Group.

24 Lý Thường Kiệt, Hòan Kiếm, Hà nội, Tel.:84-04-8246325, E-mail: phuongtd@vista.gov.vn