Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.25; 27.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Đức Quang 
  Nhan đề: Cơ hội hình thành và phát triển một số năng lực chung, cốt lõi qua dạy học môn toán ở trường Trung học phổ thông Việt Nam 
  Nguồn trích: Khoa học giáo dục 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 125 
  Trang 4-7 
  ISSN: 0868-3662 
  Từ khóa: Môn toán; Trung học phổ thông; Giảng dạy; Năng lực; Phát triển; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv301 
  [Xem tòan văn]