Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.21.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Minh Phụng 
  Nhan đề: Vài nét về công tác "chỉnh đảng, chỉnh quân" của Đảng (4-1952-6-1953) 
  Nguồn trích: Lịch sử đảng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 68-71 
  ISSN: 0936-8477 
  Từ khóa: Đảng; Quân đội; Công tác; Giai đoạn 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 243 
  [Xem tòan văn]