Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29 - Y học thực hành 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thanh Thủy; Đinh Thị Lư; Ngô Qúy Châu 
  Nhan đề: Hiệu quả hỗ trợ của phương pháp thở hoành, thở chúm môi và ho có kiểm soát trong đợi cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 
  Nguồn trích: Y học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: CĐ 
  Trang 129-136 
  ISSN: 1859-1868 
  Từ khóa: Bệnh phổi; Hô hấp; Bệnh nhân; Mạn tính 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv46 
  [Xem tòan văn]