Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29 - Y học thực hành 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Hùng Minh; Lê Hoàn; Phạm Đình Tài 
  Nhan đề: Hiệu quả của sinh thiết màng phổi bằng kim cope trong chuẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai 
  Nguồn trích: Y học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: CĐ 
  Trang 137-143 
  ISSN: 1859-1868 
  Từ khóa: Màng phổi; Chẩn đoán; Sinh thiết; Kim cope; Trung tâm Hô hấp ; Bệnh viện Bạch Mai 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv46 
  [Xem tòan văn]