Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Văn Dân 
  Nhan đề: ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến cơ cấu thuế Việt Nam và hướng đi chi tương lai 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 12-14 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Thuế; Hội nhập; Cơ cấu; Quốc tế; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]