Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29 - Y học thực hành 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Khánh Chi; Lê Tuấn Minh; Lê Hoàn; Ngô Qúy Châu 
  Nhan đề: Nồng độ cyfra 21-1 và NSE trong máu bệnh nhan chẩn đoán ung thư phổi tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2013-2014 
  Nguồn trích: Y học Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: CĐ 
  Trang 144-149 
  ISSN: 1859-1868 
  Từ khóa: Bệnh viện Bạch Mai; Ung thư; Phổi; Chẩn đoán; Máu; Nồng độ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv46 
  [Xem tòan văn]