Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Văn Hồng 
  Nhan đề: Hiệp định TTP: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khin doanh nông sản xuất khẩu 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 8-11 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Doanh nghiệp vừa; Doanh nghiệp nhỏ; Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; Nông sản; Xuất khẩu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]