Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.02 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Thùy Vinh 
  Nhan đề: Thị trường lao động Việt Nam trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 39-41 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; ASEAN; Thị trường; Lao động; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]