Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.02 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Công Nhật 
  Nhan đề: Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại tại Nghệ An 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 34-37 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Doanh nghiệp vừa; Doanh nghiệp nhỏ; Thương mại; Nghệ An 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]