Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.02 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thu Thủy; Nguyễn Thị Hà 
  Nhan đề: giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 47-49 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Kinh tế; Công nghiệp; Doanh nghiệp nhỏ; Doanh nghiệp vừa; Thái Nguyên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]