Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.55 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hiền Anh 
  Nhan đề: Nhân tố tác động đến thái độ của người tiêu dùng đối với sản phẩm điện thoại thông minh Iphone 
  Nguồn trích: Kinh tế Châu á - Thái Bình Dương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 469 
  Trang 53-55 
  ISSN: 0868-3808 
  Từ khóa: Người tiêu dùng; Điện thoại thông minh; IPhone; Sản phẩm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv168 
  [Xem tòan văn]