Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 13.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Toàn 
  Nhan đề: Hát và sáng tác ca khúc thiếu nhi: khơi dòng nước trong làn tươi mát tâm hồn trẻ thơ 
  Nguồn trích: Giáo dục Thủ đô 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 73 
  Trang 28-29 
  ISSN: 2354-0915 
  Từ khóa: Nghệ thuật; Thiếu nhi; Cá khúc; Sáng tác 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 373 
  [Xem tòan văn]