Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 27.17 - Đại số 
  Dạng tài liệu BB 
  Nhan đề: Về các phương trình điểm cố định của một mô hình 4D QFT giải được 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: On the Fixed Point Equation of a Solvable 4D QFT Model 
  Nguồn trích: Vietnam Journal of Mathematics 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 153-180 
  Từ khóa: Phương trình điểm cố định; Mô hình; Phương trình 4D QFT giải được; Nghiệm phương trình; Lý thuyết trường lượng tử; Định lý điểm cố định Schauder 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CLv 2394 
  [Xem tòan văn]