Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.17.43 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Ngô Anh Quân 
  Nhan đề: Kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ sạt lở bờ sông Sê San- thuộc lãnh thổ Việt Nam 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Thủy lợi 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 31 
  Trang 93-101 
  ISSN: 1859-4255 
  Từ khóa: Sạt lở; Viễn thám; Hệ thống thông tin địa lý; Sông Sê San; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt60 
  [Xem tòan văn]