Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.81.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hà Ngọc Hòa 
  Nhan đề: Thơ chữ Hán của Nguyễn Du nhìn từ loại hình nhà nho tài tử 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 15-24 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Thơ chữ Hán; Nhà nho tài tử; Nguyễn Du; Văn học Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]