Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.99 - Các vấn đề khác của Nhà nước, Pháp luật 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Mạnh Hùng 
  Nhan đề: án lệ và việc áp dụng án lệ trong xét xử, giải quyết vụ việc dân sự tại tòa án nhân dân 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 44-50 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: án lệ; Xét xử; Giải quyết; Vụ việc dân sự; Tòa án nhân dân 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]