Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.99 - Các vấn đề khác của Nhà nước, Pháp luật 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Cao Thị Thu Hằng 
  Nhan đề: Kinh nghiệm rút ra qua việc giải quyết vụ án "gây rối trật tự công cộng" bị cấp phúc thẩm hủy đển điều tra lại 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 51-53, 64 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: Gây rối trật tự công cộng; Phúc thẩm; Điều tra; Kinh nghiệm; Giải quyết 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]