Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 17.81.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phan Trọng Hoàng Linh 
  Nhan đề: Cơ sở nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam từ lí thuyết Carnaval của M. Bakhtin 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Văn học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 74-84 
  ISSN: 0494-6928 
  Từ khóa: Đời sống văn học; Tiếng cười dân gian; Lí thuyết Carnaval; Tiểu thuyết; M. Bakhtin 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv258 
  [Xem tòan văn]