Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.99 - Các vấn đề khác của Nhà nước, Pháp luật 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Mai Nga 
  Nhan đề: Một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác kiểm sát về chủ thể điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong điều tra vụ án hình sự từ ngày 1/7/2016 
  Nguồn trích: Kiểm sát 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 15-23 
  ISSN: 0866-7357 
  Từ khóa: Kiểm sát; Kiểm sát điều tra; Chủ thể điều tra; Thực hành quyền công tố; Vụ án hình sự 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv353 
  [Xem tòan văn]