Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thảo Nguyên 
  Nhan đề: Đào tạo kiến trúc sư và thành lập câu lạc bộ các trường đào tạo kiến trúc sư 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 252 
  Trang 74-75 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Kiến trúc sư; Đào tạo; Câu lạc bộ; Trường học 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]