Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.25.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Trọng Hòa 
  Nhan đề: Phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm bài toán kế thừa đặc trưng văn hóa Sài Gòn - Tp.Hồ Chí Minh 
  Nguồn trích: Kiến trúc Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 197 
  Trang 31-34 
  ISSN: 0866-3768 
  Từ khóa: Xây dựng; Đô thị ; Văn hóa; Thủ Thiêm; Sài Gòn; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt56 
  [Xem tòan văn]