Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.29.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thái Minh Hải Hà; Nguyễn Thu Phương 
  Nhan đề: Chung cư cho người thu nhập thấp: lời giải cho bài toán bất bình đẳng đô thị? 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 28-31 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Xây dựng; Nhà ở; Chung cư; Đô thị 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]