Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.25.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Đỗ Dũng 
  Nhan đề: Phát triển khu trung tâm hiện hữu mở rộng thành phố Hồ Chí Minh qua góc nhìn chuyên gia 
  Nguồn trích: Kiến trúc Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 197 
  Trang 46-47 
  ISSN: 0866-3768 
  Từ khóa: Xây dựng; Quy hoạch; Đô thị; Trung tâm; Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt56 
  [Xem tòan văn]