Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.29.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Trí Thành; Khuất Tân Hưng 
  Nhan đề: Về hiện tượng các nhà ở "xanh" của công ty Võ Trọng Nghĩa Architects 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 52-57 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Công ty Võ Trọng Nghĩa Architects; Xây dựng; Nhà ở; Kiến trúc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]