Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.11.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Hiếu Nghĩa; Vũ Quốc Anh; Nghiêm Mạnh Hiến 
  Nhan đề: Xây dựng phương trình quan hệ mô men - góc xoay của tiết diện dầm liên hợp thép - bê tông xét đến biến dạng dẻo 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 62-67 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Dầm; Bê tông; Thép; Mô men; Góc xoay 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]