Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.29.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Hồng Cương 
  Nhan đề: Vấn đề cốt lõi trong không gian nội thất căn hộ nhà ở xã hội hiện nay và các nguyên tắc thiết kế nội thất 
  Nguồn trích: Kiến trúc 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 251 
  Trang 62-65 
  ISSN: 0866-8617 
  Từ khóa: Nhà ở; Thiết kế; Nội thất; Xã hội; Không gian 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv18 
  [Xem tòan văn]