Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.13.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lưu Văn Quang 
  Nhan đề: ứng dụng công nghệ cọc ximăng đất trong xây dựng phần ngầm nhà cao tầng chen tại khu vực ven biển Vũng Tàu 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 75-77 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Cọc ximăng; Nhà nhiều tầng; Công nghệ; Ven biển; Vũng Tàu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]