Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hoàng Tùng 
  Nhan đề: Phân tích đáp ứng động lực của bệ trụ tròn không neo có kể đến tương tác chất lỏng - thành bể và tương tác đất nền - bể chứa chịu tác động động đất 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 83-86 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Bể chứa; Chất lỏng; Động đất; Động lực; Bể trụ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]