Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.25.19 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Linh 
  Nhan đề: Thương hiệu nào cho "làng đô thị xanh" của Đà Lạt? 
  Nguồn trích: Kiến trúc Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 198 
  Trang 27-29 
  ISSN: 0866-3768 
  Từ khóa: Đô thị; Thương hiệu; Xây dựng; Đà Lạt 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVt56 
  [Xem tòan văn]