Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.11.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Thanh Tùng 
  Nhan đề: Xác định khả năng chịu cắt của dầm bê tông cốt thép sử dụng bê tông cường độ cao theo một số tiêu chuẩn và mô hình MCFT 
  Nguồn trích: Xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 87-92 
  ISSN: 0866-0762 
  Từ khóa: Xây dựng; Dầm; Bê tông; Cốt thép; Cường độ; Tiêu chuẩn; Mô hình 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv21 
  [Xem tòan văn]