Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.27.07 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Tiến Thịnh; Giang Trọng Toàn; Tạ Tuyết Nga; Trần Văn Dũng; Trương Văn Nam 
  Nhan đề: Giá trị bảo tồn của khu hệ động vật có xương sống tại khu vực rừng tự nhiên Thác Tiên Đèo Gió, tỉnh Hà Giang 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 39-46 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Bảo tồn; Khu hệ động vật có xương; Loài quý hiếm; Rừng tự nhiên; Thác Tiên; Đèo Gió 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]