Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 66.29 - Công nghệ gia công gỗ và thiết bị gia công gỗ 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Thị ánh Hồng; Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Cao Quốc An 
  Nhan đề: ảnh hưởng của độ nhớt chất phủ polyurethan (PU) đến chất lượng của màng sơn 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 47-53 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Chất lượng của màng sơn; Độ nhớt; Phun; Phun khí nén; Sơn PU 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]