Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 66.29 - Công nghệ gia công gỗ và thiết bị gia công gỗ 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Vĩnh Khánh; Hoàng Việt; Cao Quốc An 
  Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ nhựa Alkyd Genekyd 73203-80, bột oxit Titan đến tính chất của màng sơn lớp ngoài PU dùng cho đồ gỗ 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 54-63 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Bột oxit titan; Đồ gỗ; Nhựa Alkyd Genekyd 73203-80; Sơn PU 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]