Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.59 - Kinh tế các nước đang phát triển 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Khánh Đoan 
  Nhan đề: Lãi lớn từ dịch vụ làm visa 
  Nguồn trích: Nhịp cầu đầu tư 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 467 
  Trang 54-55 
  Từ khóa: Dịch vụ làm visa; Trỗi dậy; Nền kinh tế; Trung Quốc; ấn Độ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv375 
  [Xem tòan văn]