Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 71.50 - Thu mua (Dự trữ của Nhà nước). Thu mua lương thực, thực phẩm, hàng phi thực phẩm, nguyên liệu, phương tiện sản xuất, bất động sản 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Viết Nguyên 
  Nhan đề: Cổ phiếu bất động sản: ẩn mình chờ ... thăng? 
  Nguồn trích: Nhịp cầu đầu tư 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 453 
  Trang 26-27 
  Từ khóa: Thị trường bất động sản; Cổ phiếu bất động sản; Hoạt động mua bán; Sáp nhập doanh nghiệp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv375 
  [Xem tòan văn]