Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.21.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Bùi Thị Ngọc Thoa; Nguyễn Thị Diệu Thúy 
  Nhan đề: Nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế tại chi cục thuế huyện ứng Hòa - Thành phố Hà Nội 
  Nguồn trích: Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 122-131 
  ISSN: 1859-3828 
  Từ khóa: Chi cục thuế; Đối tượng nộp thuế; Quản lý thuế; Thuế; Huyện ứng Hòa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv421 
  [Xem tòan văn]