Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29 - Y học thực hành 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Minh Hiếu; Phạm Thị Vân Anh; Trần Quốc Bình; Trần Thế Linh 
  Nhan đề: Độc tính bán trường diễn và tác dụng cải thiện trí nhớ của hoạt huyết an não trên thực nghiệm 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Y Dược học cổ truyền Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số: 47 
  Trang 1-10 
  ISSN: 1859-1752 
  Từ khóa: Hoạt huyết an não; Độc tính; Cải thiện trí nhớ; Morris water maze; Thực nghiệm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv242 
  [Xem tòan văn]