Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 37.23.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Tạ Văn Vĩnh 
  Nhan đề: Quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng Sông Cửu Long 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 19-21 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Quản lý nhà nước; Biến đổi khí hậu; ứng phó; Đồng bằng sông Cửu Long; Phát triển Kinh tế-xã hội; An ninh-Quốc phòng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]