Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.31 - Dược lý học lâm sàng. Dược học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Bội Hương; Nguyễn Thị Vân Hồng; Phan Thị Lưu 
  Nhan đề: Đánh giá tác dụng điều trị của kinh hoa vị khang trên mô bệnh học niêm mạc dạ dày viêm mạn tính có HP 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Y Dược học cổ truyền Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số: 47 
  Trang 11-19 
  ISSN: 1859-1752 
  Từ khóa: Kinh hoa vị khang; Kinh hoa vị khang Hp; Viêm dạ dày mạn tính Hp; Viêm hoạt động p0,05 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv242 
  [Xem tòan văn]