Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 37.23.29 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trương Đức Trí; Bùi Anh Tuấn; Lê Văn Thiện 
  Nhan đề: Xây dựng hệ thống thủy lâm kết hợp giải pháp đa mục tiêu nhằm ứng phó với hạn hán ở Ninh Thuận 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 22-24 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Hệ thống thủy lâm; Giải pháp đa mục tiêu; ứng phó; Hạn hán; Ninh Thuận 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]