Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29 - Y học thực hành 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Thị Phương; Nguyễn Thị Hà; Trần Thị Hồng Phương 
  Nhan đề: Thực trạng sử dụng phương pháp y học cổ truyền trong điều trị bệnh tại bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Nam 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Y Dược học cổ truyền Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số: 47 
  Trang 20-24 
  ISSN: 1859-1752 
  Từ khóa: Các phương pháp Y học cổ truyền; Thực trạng; Điều trị bệnh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv242 
  [Xem tòan văn]