Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.31 - Dược lý học lâm sàng. Dược học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lại Thanh Hiền; Phạm Thị Vân Anh; Nguyễn Nhược Kim; Nguyễn Thị Thu Hà 
  Nhan đề: Tác dụng của cốm "tiền liệt HC" trên mô hình tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt trên thực nghiệm 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Y Dược học cổ truyền Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số: 47 
  Trang 34-42 
  ISSN: 1859-1752 
  Từ khóa: Cốm Tiền liệt HC; Tăng sinh ành tính tuyến tiền liệt; Thực nghiệm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv242 
  [Xem tòan văn]