Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Kiều Kim Trúc 
  Nhan đề: Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam kết quả 5 năm thực hiện đề án "đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến 2015, tầm nhìn đến 2025" 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 13-18 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Đổi mới; Hiện đại hóa công nghệ; Công nghiệp khai khoáng; Trắc địa; Địa chất; Tin học và Tư vấn thiết kế 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]