Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Thanh Tú 
  Nhan đề: Tương lai phát triển bể than Đồng bằng sông Hồng 
  Nguồn trích: Tài nguyên và Môi trường 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 24 
  Trang 43-44 
  ISSN: 1859-1477 
  Từ khóa: Phát triển bể than; Khai thác hầm lò; Khí hóa than; Công nghệ khai thác; Đồng bằng sông Hồng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv269 
  [Xem tòan văn]