Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Tú Ba 
  Nhan đề: Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin: Kết quả nghiên cứu đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp trong ngành công nghiệp khai thác và chế biến than - khoáng sản và một số đề xuất cho giai đoạn đến năm 2025 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 19-22 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Đổi mới; Hiện đại hóa công nghiệp; Công nghiệp khai thác và chế biến than - khoáng sản; Công nghệ khai thác lộ thiên; Công nghệ khai thác hầm lò 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]