Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Minh Đức 
  Nhan đề: Sử dụng vỏ chống bê tông liền khối trong chống giữ giếng đứng và những biện pháp nhằm nâng cao ổn định vỏ chống giếng đứng 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 27-31 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Vỏ chống bê tông liền khối; Chống giữ giếng đứng; ổn định; Vỏ chống giếng đứng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]