Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Ngô Quốc Trung; Nguyễn Đình Thống; Trần Thế Anh 
  Nhan đề: Nghiên cứu các thông số động học cụm phân phối liệu và Bunke định lượng cho skip của hệ thống cấp dỡ tải 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 32-34 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Thông số động học; Phân phối liệu; Hệ thống cấp dỡ tải; Hệ thống trục tải 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]