Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phùng Quốc Huy; Lê Trung Tuyến; Nguyễn Tuấn Anh 
  Nhan đề: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ phát hiện sớm, phòng ngừa và kiểm soát than tự cháy ở các mỏ hầm lò Việt Nam 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 39-43 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Giải pháp kỹ thuật công nghệ; Phát hiện sớm; Phòng ngừa; Kiểm soát; Than tự cháy; Mỏ hầm lò 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]