Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.23 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Văn Công; Lưu Công Nam 
  Nhan đề: Một số thiết bị đào lò tiên tiến trên thế giới và đề xuất các dây chuyền thiết bị đào lò cơ giới hóa cho ngành Than 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 13-16 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Thiết bị đào lò; Công nghệ đào lò; Dây chuyền thiết bị; Cơ giới hóa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]