Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đoàn Văn Thanh 
  Nhan đề: Phương pháp xác định bán kính sạt lở của sườn tầng thải khi có áp lực thủy động dòng nước ngầm tích trong bãi thải 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 17-20 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Bán kính sạt lở; Sườn tầng thải; áp lực thủy động; Dòng nước ngầm; Bãi thải 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]