Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.23 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Chu Quang Định; Nguyễn Đình Thống; Nguyễn Văn Đức 
  Nhan đề: Khả năng áp dụng đầu kéo khí nén chạy trên monoray trong khai thác than hầm lò 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 29-31 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Khai thác mỏ hầm lò; Đầu kéo khí nén; Hệ thống vận chuyển bằng monoray; Lò bằng; Lò nghiêng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]