Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.29 - Khai thác quặng kim loại đen 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phùng Thị Thu Trang; Nguyễn Châu Giang 
  Nhan đề: Hình thành các cụm mỏ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác khoáng sản kim loại màu 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 36-38 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Khai thác khoáng sản kim loại màu; Quy hoạch tổng thể; Phát triển xanh; Thanh tra; Kiểm tra; Cấp giấy phép khai thác mỏ 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]