Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13 - Kỹ thuật và công nghệ khai thác khoáng sàng khoáng sản rắn 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Đăng Phú; Vũ Hùng Phương 
  Nhan đề: Giới thiệu một số phương pháp đo lường năng suất có thể áp dụng trong ngành khai thác khoáng sản Việt Nam 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 39-42 
  ISSN: 1859-0063 
  Từ khóa: Đo lường năng suất; Khai thác khoáng sản; Năng suất lao động; Hiệu suất thiết bị tổng thể; Năng suất nhân tố tổng hợp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]