Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.87 - Luật quốc tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đinh Văn Liêm 
  Nhan đề: Tổ chức chính quyền địa phương một số nước ở châu á 
  Nguồn trích: Nghề Luật 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 95-100 
  ISSN: 1859-3631 
  Từ khóa: Tổ chức chính quyền địa phương; Bộ máy chính quyền địa phương; Malaysia; Thái Lan; Philippines; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv358 
  [Xem tòan văn]