Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.87.85 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lương Văn Tuấn; Trần Văn Duy 
  Nhan đề: Quyền im lặng từ quy tắc Miranda theo án lệ Hoa Kỳ đến vấn đề quyền im lặng trong hiến pháp và pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay 
  Nguồn trích: Nghề Luật 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 106-108 
  ISSN: 1859-3631 
  Từ khóa: Quyền im lặng; Quy tắc Miranda; án lệ Hoa Kỳ; Hiến pháp; Pháp luật hình sự Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv358 
  [Xem tòan văn]